Múzeumpedagógia

MÚZEUMPEDAGÓGIA


Múzeumpedagógiai foglalkozások a főépület felújítás ideje alatt is igényelhetőek!


 

 

„Tőled függ, ki erre jársz,

Kincstár leszek vagy temető,

Beszélek-e vagy hallgatok,

Senki máson, csak rajtad áll,

Ne lépj be vágy nélkül, barátom.”

 

(Paul Valery)

 

 

 

Kedves Pedagógus Kollégák!

 

Szeretnénk állandó kiállításaink felhasználási lehetőségeit Önök elé tárni, segíteni abban, hogy a múzeumlátogatás ne nyomasztó élmény legyen a diákok számára, hanem egy szórakoztatva tanító-oktató kikapcsolódás. Törekszünk arra, hogy a múzeum, mint igényes szórakozás épüljön be a diákok mindennapjaiba. Célunk, hogy játékos formában fedezzék fel: az olvasmányaiknak, tanulmányaiknak valóságtartalma van. Vessék össze a már megtanult történeteket, fogalmakat, eseményeket a tárgyakban jelentkező konkrét világgal. A felső tagozatos tanulók számára abban nyújthat segítséget egy-egy foglalkozás, hogy a múzeumlátogatások során megismert egyes szakmák és hivatások felkelthetik érdeklődésüket, esetlegesen segítve ezzel pályaválasztásukat.

Múzeumunk alapítóját, Palov Józsefet a kézzelfoghatóvá tevés, a láttatás szándéka vezérelte. Ezt a kezdeményezést próbáljuk tovább vinni, ezt az örökséget szeretnénk átadni a Tessedik Sámuel Múzeum múzeumpedagógiai munkája során. A helyismeret és a helyi értékek megismerése, megóvása közös ügyünk. Fontos feladatunknak tekintjük a Szarvason és környékén élő ősi népcsoportok kultúrájának, tárgyi értékeinek közérthető, szemléletes megismertetését, más részről a helyi kultúra tárgyi és szellemi értékeinek őrzését, mentését valamint az identitástudat kialakítását, ébren tartását a felnövekvő generáció számára.

Múzeumi óráink és foglalkozásaink az iskolai (óvodai) képzés során elsajátított tananyag könnyebb feldolgozásához és életszerűbbé tételéhez nyújtanak segítséget, ahol tárgyakon keresztül és feladatlapok segítségével, játékosan dolgozzuk fel az adott témát a Tessedik városa hajdan és ma kiállításon, valamint Domán Imre néprajzi gyűjteményének segítségével. Ezen kiállítások válogatást nyújtanak az őskor, a népvándorláskor, a honfoglaláskor valamint a XVIII - XX. század parasztságának tárgyi és szellemi kultúrájából. Bemutatásra kerülnek a múzeum gyűjteményében található és az éppen tárgyalt történelmi korszakhoz kapcsolódó tárgyak és dokumentumok is, melyeken keresztül átélhetőbbé válnak az elmúlt évszázadok történelmi eseményei.

 Jelenlegi kínálatunk egy lehetőség a Tessedik Sámuel Múzeum gyűjteményének megismeréséhez. Ezen kívül időszakos kiállításainkhoz is kapcsolunk múzeumi órákat, valamint igény szerint egyéni ötleteket is szívesen megvalósítunk. Gyűjteményünk összetett, több tantárgyhoz, témakörhöz is kapcsolódhat, éppen ezért már a ráhangoló órát megelőzően szükséges a kiállításaink feltérképezése, hogy kiválasztható legyen a tananyaghoz leginkább illeszkedő része.

A témákat a gyermekek életkorának megfelelően interpretáljuk. Kötetlen formában, játékos, manuális elemek közbeiktatásával tesszük lehetővé, hogy az átélés élménye hangsúlyossá váljék. Az élmények maradandóságát pedig az órákhoz kiegészítésül kapcsolódó kézműves foglalkozáson készült tárgyak is erősítik. Mivel a múzeum állandó kiállítása önmagában gyermekek számára nehezen befogadható, ajánljuk, vegyen igénybe múzeumpedagógiai foglalkozást, hogy a gyermekek részére igazi élményt jelentsen a nálunk töltött idő.
Bízunk benne, hogy a választott foglalkozások valamint a múzeum adta kulturális lehetőségek gyarapítják a jelenlegi és a jövőbeli múzeumkedvelők táborát.

Kellemes időtöltést kívánnak a Tessedik Sámuel Múzeum dolgozói!

 

  

 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK

 

 

 Bevezetés a régészetbe, munkában a régész 

A foglalkozáson a diákoknak a történelem írott és íratlan forrásait mutatjuk be.
Honnan kerültek elő ezek a tárgyak? Mi is az a régészet?
Kik a régészek és mi a munkájuk?
Kötetlen beszélgetés Gulyás András régész közreműködésével
a régészeti raktárban rejlő „kincsek” között.

 

 


   Hogyan éltek az újkőkori emberek?

A foglalkozás során játékos formában dolgozzuk fel a földművelő, állattenyésztő életmódra áttért ember mindennapjait
a kiállítás tárgyain keresztül.


 

 A népvándorláskor népei

 

 

Kik is valójában a hunok és a gepidák?
A népvándorlás korában itt élt népek történetébe, mindennapi életébe, hitvilágába, kultúrájába tekinthetnek be a diákok a kiállítás tárgyain keresztül.

 

 

 


  

Honfoglaló magyarok nyomában

 

 A foglalkozáson kiderül, hogy miként éltek, hol laktak, hogyan öltözködtek, s miképpen gondolkodtak a világról a Kárpát- medencébe érkező honfoglaló elődeink. 

A gyerekek jelmezekbe bújva eldramatizálják a fehér ló mondáját.
A foglalkozáshoz kapcsolódó kézműves tevékenység: 
hajfonatkorong vagy tarsolylemez domborítás 

 


 

  „A juhásznak jól van dolga...” 

Az állattartás jellegzetes-a népmesékből, népdalokból már ismerős
tárgyai kerülnek elő a foglalkozás során. A pásztorok életmódját, a népi állatgyógyítás eszközeit és a pásztorművészet szépségeit mutatjuk be a kiállítás tárgyain keresztül, kiegészítve a pásztorélethez kapcsolódó, gazdasági év jeles napjainak szokásaival.
A tárgyfelismerő játék és a feladatlap segít elmélyíteni a foglalkozás során szerzett ismereteket.

A foglalkozáshoz kapcsolódó kézműves tevékenység: pásztorerszény készítése

 


 
Tessedik élete és munkássága

Ki is volt Tessedik Sámuel?
A kiállításban fellelhető személyes tárgyakon, írásos emlékeken keresztül
rajzolódik ki városunk  tudós lelkészének életútja, munkássága.
A totó kitöltésével mindenki felmérheti, hogy mi maradt meg a látottakból, hallottakból.
A foglalkozáshoz kapcsolódó kézműves tevékenység: 
a Tessedik család címerének elkészítése domborítással

 


 

Inasok, legények, mesterek

Ismerkedés a céhek történetével, a céhes élet szokásaival, eszközeivel és kellékeivel.
A kisinasok vándorútra indulnak egy feladatlap segítségével,
majd visszatérvén a nyitott céhláda előtt leteszik a mesterek esküjét.
Az új mesterek neve bekerül a céhkönyvbe, majd megkapják mesterlevelüket.


 


 

A fazekas műhelyében

Fazekas termékek bemutatása az állandó kiállításban.

A fazekasok által használt eszközökön, kellékeken, edényeken keresztül ismerkedünk
meg az edénykészítés mozzanataival, jellegzetes felhasználási területeikkel.

A foglalkozáshoz kapcsolódó kézműves tevékenység: agyagozás felrakásos vagy marokedény technikával  
„Kicsi üst, nagy a füst"

 

 

A paraszti konyha, kamra felszereléseivel, használati tárgyaival,
jellegzetes szarvasi ételekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek.
Összehasonlítjuk a múlt és a jelen étkezési szokásait.
Csoportokban feladatsort oldhatnak meg az egyes sütő-, főzőedények fajtáiról,
használatukról.

 

 

 


   

 Részvételi szándékukat a foglalkozás tervezett időpontja előtt 4 nappal szíveskedjenek jelezni

Horváth Mariann múzeumpedagógusnál a következő telefonszámokon:

+36 20 575 3455 vagy    + 36 20 213 5575 

illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

A múzeumpedagógiai foglalkozások díja 250 és 400 Ft között mozog foglalkozástól függően.

 

   

 

CSALÁDI DÉLUTÁNOK

 

A múzeumban minden évben több családi délutánt szervezünk,
melyekre az eseményeket megelőző héten óvodás/ iskolás csoportokat is várunk külön foglalkozásokra.

·           „Vízkereszttől fehérvasárnapig” címmel a farsangi hagyományokat mutatjuk be

·           „Hamvazószerdától Fehérvasárnapig” címmel a húsvéti ünnepkör szokásait elevenítjük fel.

·           Márton napján Szent Márton püspök életével, a hozzá kapcsolódó hagyományokkal, 

libás óriás társasjátékkal várunk kicsiket és nagyokat egyaránt.     

·           Luca napi „boszorkánykodással” és a karácsonyi készülődés jegyében telik az év utolsó családi délutánja. 

 

Családi délutánjainkról a Programok/Múzeum/Tematikus rendezvények/Családi délutánok menüponton keresztül tájékozódhatnak részletesebben.

 

  

 

 

TOVÁBBI TEMATIKUS RENDEZVÉNYEINK CSALÁDOKNAK

 

·           A Magyar Régészet Napján sok érdekes tevékenység várja a látogatókat a régészet jegyében

·           A Múzeumok Éjszakáján rengeteg színes programot szervezünk

 ·           A Kulturális Örökség Napok alkalmával városismereti túra várja az érdeklődőket

·           Magyar Népmese Napján iskolás osztályok mérik össze tudásukat  a mesék terén 

 

  


 

 

                                                                                           

 

                                                                                           

                                                                                            

 

 

  

 

 

Alkategóriák